หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
นำกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่นเข้าร่วมงานวันสตรีสากล
       
   
วันที่ 8 มีนาคม 2554
       
   
ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
       
 
ภาพงานกิจกรรมวันสตรีสากล
       
 
 
 
 
 
 
 
รับรางวัลสตรีดีเด่น
 
 
 
 
รับรางวัลสตรีดีเด่น
 
 
คลิ๊กชมภาพใหญ่
 
 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
 
 
 
มอบดอกใม้เป็นกำลังใจ
 
 
 
 
ซ้อมกิจกรรมแข่งวิ่งผลัดห่วงฮูลาฮูป
 
 
 
 
แข่งวิ่งผลัดห่วงฮูลาฮูป
 
 
 
 
แข่งวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน
กองเชียร์กลุ่มสตรีเทศบาล
 
 
 
 
บริการอาหาร