หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองสวัสดิการเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
       
   
กลุ่มสตรี,กลุ่มอาชีพ,กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
วันที่ 13-14 มกราคม 2554
       
 
ภาพโครงการ
       
 
 
 
ลงทะเบียน
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีฯกล่าวเปิดโครงการ
 
 
 
 
วิทยากรกล่าวบรรยาย
 
 
 
 
ร่วมทำกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
 
 
 
 
ถ่ายรูปก่อนเดินทางไปกรุงเทพฯ
ถ่ายรูปหน้าโรงพยาบาลศิริราช
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงนามถวายพระพร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูงานเรือนจำ
 
 
 
 
 
 
 
 
สุนัขดมกลิ่น
 
 
 
 
นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีมอบของที่ระลึก