หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 "
       
   
วันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น.
       
 
 
 
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
 
 
 
 
เด็กๆร่วมเล่นเกมส์
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงของเด็กๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี มอบของเล่นขนมกับเด็กๆ
 
 
 
 
เล่นเกมส์แลกของรางวัล
 
 
 
 
ระบายสี
นายสุธรรม คำวะเนตร รักษาการหัวหน้ากองการศึกษามอบของเล่น