เทศบาลตำบลบ้านจั่น(042)248724 “เทศบาลตำบลบ้านจั่นยินดีต้อนรับ ”  

นาย สมเพชร ภักดีวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

 
   
General
 
   
Management
 
   
Alderman
 
   
Mission/Vision / policy
 
   
Events calendar
 
 

command

 
   
Worachai substances
 
DOWNLOAD หนังสือราชการ
   
e-book
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
    Complaint / complaints.
 
    Finance / procurement.
 
    Strategy / municipal / municipal development plan three years.
 
   
Reduce process steps
 
    Guide people
 
    Should know the law.
 
 
 
  งานการงานเจ้าหน้าที่
  แผนพัฒนาชุมชน 2558
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนในเขตฯ
   
School subordinate
   
รวมลิงค์


 
clip vdo ข่าวงานเทศบาล
 
   
 
   
       
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ
     
         
 

 

 

ประชาสัมพันธ์จุดประสานงานสภาปฎิรูปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 

 


   
  ข่าวประกาศ  
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   8/7/59
     
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนเอื้ออาทร,ชุมชนบ้านจั่น,ชุมชนดงเค็ง1 วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.   6/7/59
     
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   29/02/59
  animate    
ประกาศ เลื่อน วัน เวลา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษและเกณฑ์การตัดสิน(ภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก)   10/02/59
  animate    
ประกาศ เลื่อน วัน เวลา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับ ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   29/01/59
  animate    
ประกาศ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล   24/11/58
  animate    
ประกาศ โครงการปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านจั่น   01/10/58
  animate    
ประกาศ การให้บริการประชาชนในการชำระภาษี ช่วงเวลาพักกลางวัน และวัดหยุดราชการประกาศ   09/01/58
06/10/58
15/09/58
28/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/07/58
15/07/58
ประกาศคณะกรรการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน 19/01/58
ประกาศคณะกรรการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 12/01/58
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ 16/12/57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร ลงวันที่ 9 ต.ค.57 15/10/57
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2557 ถึง 11 พ.ย.2557 เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (8/10/57) 04/10/57
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11 04/10/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯครั้งที่ 11 ประจำปี 57 (21 ก.ค.) 01/08/57
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ(17 ก.ค.57) 18/07/57
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)(30 มิ.ย.57) 01/03/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)(06 ก.พ. 57)
06/02/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่องการควบคุมหรือปล่อยสุนัข-แมวฯ (31 ม.ค.57)
03/02/57
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 6/10/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/08/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร 11/04/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ถนนโนนภู่ทอง ชุมชนศรีประจักษ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08/03/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซ.ปานวงษ์ และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล.สำเร็จรูป ซ.ราชสุดา ชุมชนสัมพันธ์สุข 02/03/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น คสล.๒ชั้น 08/01/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านจั่น 09/10/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 27/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา 27/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 11/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถทั่วปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่าสี่สิบที่นั่ง 08/07/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศาลาสัมพันธ์สุข รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนยานเกราะ และ รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนดงเค็ง 20/05/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 28/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) 28/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24/03/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19/01/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 19/01/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อครุภัณ์กีฬาสำหรับบริการประชาชน  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทวีสุข ๔,๕ และ ๗  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบ ราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจั่น-ศรีวิไล 02/02/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังการกลางแจ้ง  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ความเห็นชอบราคารถตัดหน้าขุดหลัง 19/11/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง 19/11/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำทางเข้าถนนศรีประจักษ์(16 ก.ย.)

16/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกวัชพืชถนนมิตรภาพ(16 ก.ย.) 16/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ(4 ก.ย.) 05/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ(25 ส.ค.) 10/06/57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง(10-23 มิ.ย) 10/06/57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 21/05/57
ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟเขียวเหลืองแดง)24 กพ. 25/02/57
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯเรื่องผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดาแบบรีไซด์กิ้ง(10 ก.พ.)
11/02/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานตีเส้นผิวจราจรถนนลาดยาง
สายถนนพัฒนา,ถนนราชบูรณะ,และถนนลาดเนิน(23 ม.ค.)
23/01/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาขุดรอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำสองข้างถนนมิตรภาพฯ(23 ม.ค.) 23/01/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดา(แบบรีไซด์กิ้ง)(20 ม.ค.) 22/01/57
   
ประกาศ กองสวัสดิการสังคม  
   
  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 17/10/59
ประกาศ กองการศึกษา  
 
animate
 
  ประกาศ การจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการ)  
  animate  
  ประกาศ การจัดโครงการ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการพร้อมลงทะเบียน)  
กิจกรรมเทศบาล < Municipal activities >  
 
ตุลาคม
     
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง   12/10/59
กันยายน
     
       
       
       
สิงหาคม
     
       
       
       
กรกฎาคม
     
       
       
       
มิถุนายน
     
       
       
       
พฤษภาคม
     
     
       
     
เมษายน
     
วันที่ 12 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
วันที่ 8 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
       
มีนาคม
     
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
กุมภาพันธ์
     
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
มกราคม
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2559 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2559  

 

 

 

 

 

 

 

19/01/59

กิจกรรมเทศบาล ประจำปี 2558      
ธันวามคม
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นต้อนรับคณะกรรมการ ป.ป.จ. อุดรธานี เพื่อมาชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพยืสินและหนี้สิ้นของผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรส่วนส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 ธันวาม 2558    
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ในวัน 11 ธ.ค.58    
พฤศจิกายน
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ในวัน 25 พ.ย.58    
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
วันที่ 4 พ.ย.58 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นต้อนรับผู้ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
ตุลาคม
     
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
 
กันยายน
     
  14 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ    
  เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้ทำการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2558
   
 
2-5 กันยายน 2558 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา และบุคลากรในสำนักงานเทศบาล ไปศึกษาดูงานที จ.นครนายกและ จ.ชลบุรี    
 
สิงหาคม
     
 
19 สิงหาคม 2558 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และคณะผู้บริหารได้ร่วมกับหน่วยงาน กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานีและกองบิน23ได้มาช่วยกำกับดูแลการขุดลอกคลองที่เขื่อน ให้ระบายน้ำออกจากเขื่อนบ้านจั่นได้อย่างสะดวกและปลอดภัย    
 
11 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ครั้งที่1/2558 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบปี 59 วาระ1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
 
10 สิงหาคม 2558 วันนี้ นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ เพื่อดูถนนหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้งที่ถูกน้ำท่วมขัง
   
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
 
กรกฏาคม
     
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา    
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ที่จังหวัดระยอง    
         
  เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้จัดโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปี2558    
 
มีนาคม
     
         
         
  กองสวัสดิการสังคม
มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม
   
 
กุมภาพันธ์
    5/03/58
         
 
กองสวัสดิการสังคม
มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
   
 
มกราคม
    05/02/58
 
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558     
 
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จังานเลี้ยงปีใหม่ของหน่วยงาน ประจำปี 2558   10/01/58
     
 
  
 
โครงการปี 2557    
โครงการปี 2556    
โครงการปี 2555    
โครงการปี 2554    
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์