เทศบาลตำบลบ้านจั่น(042)248724 “เทศบาลตำบลบ้านจั่นยินดีต้อนรับ ”  

นาย สมเพชร ภักดีวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

 
   
General
 
   
Management
 
   
Alderman
 
   
Mission/Vision / policy
 
   
Events calendar
 
 

command

 
   
Worachai substances
 
DOWNLOAD หนังสือราชการ
   
e-book
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
    Complaint / complaints.
 
    Finance / procurement.
 
    Strategy / municipal / municipal development plan three years.
 
   
Reduce process steps
 
    Guide people
  ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งานนิติกร กองวิชาการและแผนงาน)
    ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่...)พ.ศ....
    ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเช้าซื้อเสนอข้อบัญญัตท้องถิ่น พ.ศ....
    ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
 
กฎหมายเพื่อประชาชน(งานนิติกร กองวิชาการและแผนงาน)
 
    Should know the law.
 
 
 
  งานการงานเจ้าหน้าที่
  แผนพัฒนาชุมชน 2558
 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนในเขตฯ
   
School subordinate
   
รวมลิงค์


 
clip vdo ข่าวงานเทศบาล
 
   
 
   
       
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ
     
         
 

ประชาสัมพันธ์จุดประสานงานสภาปฎิรูปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 

 


   
  ข่าวประกาศ  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   27/11/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น การจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560   10/10/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   21/9/60
     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

  14/9/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   13/9/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561   18/8/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   9/8/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   24/7/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตามกรอบที่ว่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   8/3/60
     
ประกาศยกเลิกคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบริหารเทศบาล   8/3/60
     
ประกาศการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบริหารเทศบาล   16/2/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทสบาลสายงานผู้บริหาร   16/2/60
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   20/01/60
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   8/7/59
     
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนเอื้ออาทร,ชุมชนบ้านจั่น,ชุมชนดงเค็ง1 วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.   6/7/59
     
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   29/02/59
  animate    
ประกาศ เลื่อน วัน เวลา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษและเกณฑ์การตัดสิน(ภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก)   10/02/59
  animate    
ประกาศ เลื่อน วัน เวลา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับ ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   29/01/59
  animate    
ประกาศ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล   24/11/58
  animate    
ประกาศ โครงการปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านจั่น   01/10/58
  animate    
ประกาศ การให้บริการประชาชนในการชำระภาษี ช่วงเวลาพักกลางวัน และวัดหยุดราชการประกาศ   09/01/58
06/10/58
15/09/58
28/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/07/58
15/07/58
ประกาศคณะกรรการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน 19/01/58
ประกาศคณะกรรการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 12/01/58
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ 16/12/57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร ลงวันที่ 9 ต.ค.57 15/10/57
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2557 ถึง 11 พ.ย.2557 เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (8/10/57) 04/10/57
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11 04/10/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯครั้งที่ 11 ประจำปี 57 (21 ก.ค.) 01/08/57
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ(17 ก.ค.57) 18/07/57
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)(30 มิ.ย.57) 01/03/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)(06 ก.พ. 57)
06/02/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่องการควบคุมหรือปล่อยสุนัข-แมวฯ (31 ม.ค.57)
03/02/57
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ถนนทวีสุข(ฝั่งขวา)ชุมชนสัมพันธ์สุข 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบรรจงอุทิศ(ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพรมินทร์ 2 (ตรงกลางถนน) 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์(ฝั่งซ้าย)ชุมชนสัมพันธ์สุข 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์(ฝั่งขวา)ชุมชนสัมพันธ์สุข 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยสมันจิตร(ตรงกลางถนน)ชุมชน ดงเค็ง2 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับ ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น 15/05/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ 16/01/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 6/10/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/08/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร 11/04/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ถนนโนนภู่ทอง ชุมชนศรีประจักษ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08/03/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซ.ปานวงษ์ และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล.สำเร็จรูป ซ.ราชสุดา ชุมชนสัมพันธ์สุข 02/03/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น คสล.๒ชั้น 08/01/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านจั่น 09/10/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 27/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา 27/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 11/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถทั่วปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่าสี่สิบที่นั่ง 08/07/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศาลาสัมพันธ์สุข รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนยานเกราะ และ รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนดงเค็ง 20/05/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 28/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) 28/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24/03/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19/01/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 19/01/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อครุภัณ์กีฬาสำหรับบริการประชาชน  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทวีสุข ๔,๕ และ ๗  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบ ราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจั่น-ศรีวิไล 02/02/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังการกลางแจ้ง  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ความเห็นชอบราคารถตัดหน้าขุดหลัง 19/11/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง 19/11/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำทางเข้าถนนศรีประจักษ์(16 ก.ย.)

16/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกวัชพืชถนนมิตรภาพ(16 ก.ย.) 16/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ(4 ก.ย.) 05/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ(25 ส.ค.) 10/06/57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง(10-23 มิ.ย) 10/06/57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 21/05/57
ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟเขียวเหลืองแดง)24 กพ. 25/02/57
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯเรื่องผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดาแบบรีไซด์กิ้ง(10 ก.พ.)
11/02/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานตีเส้นผิวจราจรถนนลาดยาง
สายถนนพัฒนา,ถนนราชบูรณะ,และถนนลาดเนิน(23 ม.ค.)
23/01/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาขุดรอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำสองข้างถนนมิตรภาพฯ(23 ม.ค.) 23/01/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดา(แบบรีไซด์กิ้ง)(20 ม.ค.) 22/01/57
   
ประกาศ วิชาการและแผนงาน  
  กองวิชาการและแผนงาน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 23/10/59
ประกาศ กองสวัสดิการสังคม  
   
  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 17/10/59
ประกาศ กองการศึกษา  
 
animate
 
  ประกาศ การจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการ)  
  animate  
  ประกาศ การจัดโครงการ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการพร้อมลงทะเบียน)  
กิจกรรมเทศบาล < Municipal activities >  
 
พฤศจิกายน
     
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นได้มอบหมายให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พร้อมด้วย นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ปลัดเทศบาลฯ/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกองและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   8/11/59
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมภรรยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ไปฟังพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี   4/11/59
เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกพบปะ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤสจิกายน 2559 ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น  

 

 

 

 

 

3/11/59

ตุลาคม
     
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง   12/10/59
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมภรรยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น   19/10/59
เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกพบปะ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น   20/10/59
กันยายน
     
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมาย ให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านจั่นและโครงการแปรรูปและถนอมอาหารประกอบอาหารพื้นเมือง ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น   30/9/59
วันที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2559 ณ วัดศรีลาวรรณ(บ้านจั่น) ตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี   16/9/59
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมาย นางบุญชู ชัยนาท รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานโครงลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้กล่าวรายงานโครงการ นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม   14/9/59
วันที่ 9 กันยายน 2559 (10.00 น.) นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อม นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกฯ นางบุญชู ชัยนาท รองนายกฯ นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองช่าง ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น   9/9/59
วันที่ 2 กันยายน 2559 กองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี นำโดย นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบลำห้วยน้ำขุ่นตลอดแนวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น  

 

 

 

 

 

2/9/59

สิงหาคม
     
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่2/2559 เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   22/8/59
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมายให้ นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ไปเป็นประธานเปิดโครงการฝีกอบรมทำแหนมไส้กรอกให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บริเวณศาลาอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทร   19/8/59
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559 ขึ้น ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีญัตติเกี่ยวกับเรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 1, ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 และเรื่องอื่นๆ เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   15/8/59
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น   10/8/59
กรกฎาคม
     
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดยนายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ และนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน ได้พาคณะข้าราชการไปว่างพานพุ่มและร่วมกันจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์   29/7/59
วันที่ 28 ก.ค. 59 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายสมเพขร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลง พื้นที่อ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชปกคุมและน้ำเน่าเสียในบริเวณอ่างเก็บน้ำตำบลบ้านจั่น   28/7/59
วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 9.30 น. นายสมเพชร ภักดีวิเศษได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   13/7/59
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น   7/7/59
มิถุนายน
     
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ มทบ.24 กองบินที่23 แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี ได้ลงตรวจพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วม โดยได้รับการต้อนรับ จากนาย สมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมข้าราชการ ได้นำคณะดูการขุดลอกเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น   28/6/59
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 24 มิถุนายน 2559   24/6/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   21/6/59
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังและไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมา   3/6/59
พฤษภาคม
     
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายกสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลและข้าราชการ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2559 ครั้งที่่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   30/5/59
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมกับ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบประตูรั้วโรงเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก   25/5/59
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น   4/5/59
เมษายน
     
19 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี  

 

 

 

 

 

19/4/59

วันที่ 12 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
วันที่ 8 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
       
มีนาคม
     
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
กุมภาพันธ์
     
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
มกราคม
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2559 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2559  

 

 

 

 

 

 

 

19/01/59

กิจกรรมเทศบาล ประจำปี 2558      
ธันวามคม
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นต้อนรับคณะกรรมการ ป.ป.จ. อุดรธานี เพื่อมาชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพยืสินและหนี้สิ้นของผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรส่วนส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 ธันวาม 2558    
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ในวัน 11 ธ.ค.58    
พฤศจิกายน
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ในวัน 25 พ.ย.58    
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
วันที่ 4 พ.ย.58 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นต้อนรับผู้ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
ตุลาคม
     
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
         
         
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
     
         
         
         
         
 
     
     
 
  
 
โครงการปี 2558    
โครงการปี 2557    
โครงการปี 2556    
โครงการปี 2555    
โครงการปี 2554    
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์